Ört- och näringsterapeut

Genom att behärska både näringsterapi och örtmedicin kan jag göra stor skillnad för mina klienter. Den helhetssyn som jag har fått lära mig gör att jag kan ta mig an problem som få andra kan hantera.
Utbildningen till Ört- och Näringsterapeut är både bred och djup. Jag har lärt mig flera olika möjligheter att behandla problem samt flera analysmetoder. Samtidigt lär jag mig om till exempel vitaminer, mineraler och örter.
En stor del av arbetet som Ört- och Näringsterapeut innebär att vara en hälsodetektiv, att försöka hitta grundorsaken till mina klienters problem, bortom symptomen.
Nästa steg är att på ett pedagogiskt sätt tala om för min klient vad hen behöver göra, och varför. Ofta är det klientens livsstil och vanor som har orsakat det nuvarande tillståndet. Det behövs mycket för att ändra vanor, det är viktigt att kunna motivera och på ett pedagogiskt sätt förklara både varför det är viktigt med förändring och hur förändringen ska genomföras.

Analysmetoder för att behandlingen ska bli framgångsrik krävs det att jag har analyserat klientens nuvarande tillstånd ordentligt. Jag utgår från hel-heten och skaffar sig en förståelse för min klients allmänna hälsa, det är väl investerad tid eftersom det leder till en effektivare behandlingsplan och ett bättre resultat. Analyserna är också viktiga för att både subjektivt och objektivt kunna påvisa resultat av mina föreslagna behandlingar. Jag har lärt mig effektiva metoder som jag kan utföra själv i min egna mottag-ning och jag har lärt mig både att välja ut och tolka metoder från externa laboratorier.

Framtiden för sjukvården är att i första hand förebygga problem, i andra hand använda milda metoder som stödjer kroppens egna utrensnings- och uppbyggnadsprocesser. Först därefter är det dags att vid behov använda sig av läkemedel och andra skolmedicinska behandlingar. Konsumtion av kosttillskott (vitaminer, mineraler, aminosyror, örter, läkesvampar med mera) ger vanligen inga biverkningar. Allt fler inser att läkemedel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu.
Genom att arbeta både med näring och örter kan man på ett effektivt sätt förebygga sjukdomar, minska symptom eller få dem att helt försvinna.
Som Ört- och Näringsterapeut kan jag hjälpa mina klienter att hitta en ny balans i sina liv!

www.naringscenter.se

Dela gärna denna sida!