Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är ett samlingsnamn för olika terapeutiska former av yoga som har tagits fram för att lindra olika fysiska och psykiska besvär.

Medicinska yogaformer har ofta hämtat inspiration från den traditionella kundaliniyogan, men utövas vanligtvis på ett mer mjukt och lugnt sätt.

De medicinska yogastilarna har ibland ett särskilt besvär som de ska underlätta, som till exempel migränyoga, medan andra är mer generella med målet att stötta kroppens naturliga förmåga till läkning genom att balansera kropp och själ, med inriktning på att lindra stressymptom.

Dela gärna denna sida!