Livscoach

Livscoachning med kognetiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer.

Metoden bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela individen och dess livssituation.

Metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv.

Livscoaching innebär att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas.

Metoden ger nya perspektiv och stimulerar ett positivt tänkande.
Individuella samtal där individen själv har alla svar inom sig.

Jag ger verktyg och stödjer individen, till att hitta sina svar och vågar förverkliga dem.

Dela gärna denna sida!