Hypnos

Hypnosens användningsområden:

Hypnos används även inom utbildning; suggestopedi och idrott; mental träning.
I skapande arbete, allmänt självförtroendestärkande, immunförsvarsstärkande, aptithöjande/dämpande, för rökavvänjning, stressdämpande avslappning, bryta destruktiva beteenden i allmänhet, målinriktning/ fokusering, förlossningsvård mm, är hypnosen en betydelsefull metod.


Kan vem som helst bli hypnotiserad?

De flesta kan bli hypnotiserade, om de vill.
Det går inte att arbeta med hypnos med någon mot dess vilja.


Hypnos kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd där kroppen är djupt avslappnad men du är vaken och har ett starkt inre fokus på de processer som pågår inom dig.

Hypnosterapi är vägen till ett bättre och friskare liv i balans och harmoni.
Om du vill skapa en bestående förändring i ditt liv räcker det inte enbart med viljestyrka.

Med hypnos når man effektivt det undermedvetna som är drivkraften, själva motorn i ditt liv.
I det undermedvetna finns alla dina vanor, känslor och minnen som styr hur du mår, känner, tänker och reagerar på allt det som sker i ditt liv.

Jag är under utbildning.

Dela gärna denna sida!