Hälsocoach

Fokus är på naturlig mat för att skapa hälsa – en kostkunskap baserat på näringsfysiologi, bio-kemi och evolution.
Fokus på att allt hänger ihop – hormoner och stress, signalsubstanser och energi, trygghet och sömn, och så klart tarm och hjärna.
Min utbildning utgår ifrån funktionsmedicinska principer vilket betyder att jag har utbildats i att söka och förstå grundorsaken.
Kosten är grunden och förutsättningen för att må ditt allra bästa, men sällan lösningen. Tarm och lever, dina hormoner, lymfsystemet och nervsystemet måste fungera – och kanske mår du inte bra i alla fall? Många glömmer det viktigaste: Livet och andningen!
Jag är ACT ALP-instruktör och ACT ALP-instruktör för viktminskning samt Diplomerad Kostrådgivare

Jag ger individuellt anpassade kostråd med utgångspunkt från vetenskaplig grund, önskat resultat och naturlig kost. Kostråd som verkligen för skillnad.
Jag har kännedom om dagens välfärdssjukdomar samt har kostkunskap för att skapa hälsa.
Jag har även kännedom om stressens fysiska påverkan på kroppen samt verktyg för att påverka både orsak och symtom.
Jag har lärt mig grunden om histaminer och HIT.
Jag kan tarm och bajs samt levern och leverns avgiftning.

www.annahallen.se

Jag är under utbildning och beräknas vara klar under våren 2022.

Dela gärna denna sida!