Ayurveda – läran om livet

Den ayurvediska läkekonsten/medicinen är ett av världens äldsta medicinska system.
Ayurveda är ett kraftfullt läkesystem, som dynamiskt omfattar kropp, själ och ande.
Målet inom ayurveda är att optimera vår balans och därmed vår hälsa.

Krämpor och sjukdomar som drabbar oss hänger ihop med doshorna och obalanser hos dem. Vårt naturliga tillstånd är att vara i balans. Lever vi däremot på ett sätt som går emot våra behov, t ex genom att äta fel kost, så rubbas jämvikten hos de tre doshorna och obalans uppstår. Till en början klarar kroppen själv att kompensera för detta, men fortsätter vi med samma livsstil får vi en allt större obalans som slutligen utvecklas till sjukdom.
Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium ta hand om små obalanser, så förebygger du ohälsa i framtiden.

De fem elementen
Jord – stabil, tung, långsam, seg, fuktig, oljig, kall, regelbunden, tät
Vatten – fuktig, oljig, kall, flytande, mjuk, slät
Eld – het, lätt, rörlig, skarp, genomträngande, transformerande
Luft – lätt, rörlig, kall, torr, oregelbunden, skrovlig
Rymd – lätt, subtil, öppen, tom, expansiv
Ayurveda ser på allt i vår värld som olika kombinationer av de fem grundläggande elementen.

De tre doshorna
Ayurveda skulle säga att dessa olikheter beror på vilken ”dosha” eller kroppstyp som är dominant i konstitutionen.
De tre doshorna, vata, pitta och kapha kan beskrivas som tre grundläggande personlighetstyper som bär på olika sammansättningar av elementen jord, vatten, eld, luft och rymd.
Vata – luft och rymd
Pitta – eld och vatten
Kapha – jord och vatten
Den gyllene regeln för balansering inom ayurveda är enkel.
När en dosha ökar i mängd balanseras den genom att vi på något sätt tillför dess motsats.
Varje dosha har sina styrkor och sina svagheter. Vata, pitta och kapha bär alla på fantastiska kvaliteter som blir synliga när balans infinner sig.

Dela gärna denna sida!